Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Zelfstandigen

Onder een zelfstandige verstaan wij een natuurlijk persoon die als ondernemer werkzaam is in de Natuursteen en/of Afbouwbranche. Bent u als zelfstandige werkzaam in de Natuursteen en/of Afbouwbranche? Dan bent u deelnemer aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). U bouwt uw pensioen op bij bpfBOUW en moet hiervoor pensioenpremie betalen. 
U vindt hier het pensioenreglement.

Bent u nog niet aangesloten voor uw pensioen?
Voor deelname aan de pensioenregeling van bpfBOUW schrijft u zich bij ons in. Wanneer u stopt met uw bedrijf kunt u uw deelname als zelfstandige beëindigen. De formulieren vindt u bij de downloads.

Tweemaal per jaar betaalt u pensioenpremies
U draagt tweemaal per jaar pensioenpremies aan ons af. Dit betekent dat u ook slechts tweemaal per jaar uw loon- en premiegegevens (LPG) aan ons door hoeft te geven. Dit doet u via de Selfservice Werkgevers Portal op pensioenaangifte.apg.nl. U heeft een inlogcode en wachtwoord hiervoor ontvangen.  Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Gegevens aanleveren
Wilt u weten hoe u uw loon- en premiegegevens aanlevert? Op de pagina handleidingen vindt u een handleiding  Opgave Loon en Premie voor de zelfstandige met uitleg over het afdragen van de pensioenpremies.

> Bekijk de handleidingen voor het gebruik van de Selfservice Werkgevers Portal


Lees meer over:
• Hoe lever ik de gegevens aan?
• Hoe betaal ik de pensioenpremies?

De pensioengrondslag
De basis voor uw pensioenpremie is uw (te verwachten) jaarinkomen. Hoe u de pensioenpremie berekent staat in de rekenregels. Hier staat ook een voorbeeldberekening. De premiepercentages en de rekenregels vindt u in de rubriek ‘Premie berekenen’.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.