Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Controle op vrijgestelde werknemers 2015

Logo-bpfBOUW-(zonder)_100x63px.jpg
U hebt omstreeks 10 november 2015 een brief ontvangen van bpfBOUW omdat u de werkgever bent van één of meerdere werknemers die zijn vrijgesteld van deelname aan de pensioenregeling van bpfBOUW.
 
In die brief is aangegeven dat u vier documenten naar pensioenuitvoerder APG moet opsturen.
 

Jaarlijkse controle

Een voorwaarde voor het behouden van de vrijstelling van werknemers is dat u als werkgever informatie verstrekt aan het bestuur van bpfBOUW. Het bestuur van bpfBOUW moet namelijk verzekerd zijn van een goede uitvoering van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. BpfBOUW laat uitvoeringsorganisatie APG daarom  ieder jaar een controle uitvoeren op de afgegeven vrijstellingen.
 

Vijfjaarlijkse actuariële gelijkwaardigheid 2015

Naast een jaarlijkse controle moet bpfBOUW eens per vijf jaar controleren of de pensioenregeling van werkgevers die vrijgesteld zijn van de verplichte deelneming aan de pensioenregeling van bpfBOUW, actuarieel gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van bpfBOUW. Hiervoor moet een gelijkwaardigheidsverklaring worden ondertekend door een actuaris AG. Deze verklarihng zit bij de brief gevoegd.
 

Onderteken de verklaringsformulieren

Voor uw gemak zijn beide controles nu gecombineerd. De verklaringsformulieren moeten door u als werkgever worden ondertekend. Ook de uitvoerder van de pensioenregeling (APG) moet dit formulier ondertekenen.
 

Download het excelbestand en stuur het op naar APG

Wij verzoeken u tevens om de gegevens van de vrijgestelde werknemers door te geven via een excelbestand.  
 

Download hier het excelbestand

 

Let op: alleen dit type excelbestand wordt geaccepteerd. Op een andere manier gegevens aanleveren is niet mogelijk.

 

Invullen en opsturen in 10 stappen

Om de persoonlijke gegevens van uw medewerkers op een veilige manier te verzenden, moet u een aantal stappen doorlopen:
 
1) Download het bovenstaande excelbestand
2) Vul de eerste 2 tabbladen in en sla het bestand op (op uw eigen computer).
3) Print het derde tabblad, onderteken het en scan het in. 
4) Vul de twee verklaringen in die bij de brief zitten als bijlage 1 en 2, onderteken ze en maak een scan.
5) Als u hier mee klaar bent, heeft u dus 4 documenten klaar staan om te verzenden:
- het ingevulde excelbestand,
- scan van 3e tabblad van het excelbestand,
- het verklaringsformulier (bijlage bij de brief) en
- de actuariële gelijkwaardigheidsverklaring (bijlage bij de brief).
6) U stuurt een e-mail naar vrijstelling@bpfbouw.nl met als onderwerp: “bestanden zijn gereed”. Stuur de bestanden niet mee!
7) U ontvangt vervolgens van APG zo snel mogelijk (binnen twee werkdagen) een mail met daarin een link.
8) Klik op de link en u komt op de pagina van “file transfer @apg”. Dit is een speciaal programma om bestanden veilig te versturen. Uw e-mailadres en ons e-mailadres is al ingevuld. U kunt een korte omschrijving toevoegen en de bestanden uploaden via de groene knop “Add files”.
9) Upload de 4 bestanden door op de blauwe button “Verzenden” te drukken. 
10) U bent nu klaar. Zodra wij de gegevens binnen hebben, ontvangt u van vrijstelling@bpfbouw.nl binnen 2 werkdagen een bevestiging.
 
In het geval dat u de gegevens niet correct hebt ingevuld en/of aangeleverd, zullen wij u per e-mail aangeven wat u anders moet doen. Deze controle neemt wat tijd in beslag. Het kan zijn dat dit enkele weken duurt.

 

Tot wanneer kunt u de gegevens aanleveren?

De vier ingevulde en ondertekende documenten moeten uiterlijk 31 januari 2016 in ons bezit zijn.
 

Gevolgen niet tijdig aanleveren gegevens

Als APG de gevraagde gegevens niet uiterlijk 31 januari 2016 ontvangen heeft, kan het bestuur van bpfBOUW besluiten de vrijstelling in te trekken.
 

Vergelijking van gegevens

Wij vergelijken de bij ons bekende gegevens met de door u ingevulde gegevens. Als wij verschillen constateren, zullen wij deze aan u uitvragen en aangeven hoe deze opgelost kunnen worden.
 

Belangrijk

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gevraagde stukken.
 

Vragen?

Neem contact op met de Pensioen Informatielijn van bpfBOUW, telefoonnummer 020 - 583 40 40.
U kunt hen bereiken op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.