Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Wettelijke rente

Download een overzicht van de wettelijke rente

Deze rente wordt gehanteerd als u een rentenota krijgt opgelegd.

De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die in verzuim is bij het voldoen van een geldsom. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur en gepubliceerd in het Staatsblad.