Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Uitzendkrachten in de bouw

U zendt medewerkers uit in bouw en infrastructuur. Vallen die onder een cao en een bpf? En zo ja, welke? En met ingang van wanneer? Welke bepalingen gelden wel en welke niet? Het is goed mogelijk dat u door de bomen het bos niet meer ziet.

Op een rijtje
Wij hebben alle regels en bepalingen voor u in een schema gezet. Zo ziet u meteen welke regels er voor uw medewerkers gelden. En welke afdrachten u moet doen.

Schema uitzendkrachten in de bouw

Hoe zit het precies?
De brochure ‘Uitzendkrachten in de bouw’ vertelt u in detail welke cao-verplichtingen u en uw medewerkers hebben. Overzichtelijk gerangschikt, met adressen en een register.

Uitzendkrachten in de bouw