Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Kwantiteitscontrole

Tijdens de kwantiteitscontrole zien we of er voor alle werknemers premies zijn afgedragen.

Is een werknemer bij u in dienst maar hebt u geen loon- en premiegegevens aangeleverd dan ontvangt u van ons een herinnering om alsnog een OLP aan te leveren.  

Wat moet u doen als u een herinnering hebt gekregen?
U levert alsnog aan als de werknemer nog bij u in dienst is. Hebt u een herinnering ontvangen, maar uw werknemer(s) is niet meer bij u in dienst? Dan meldt u de werknemer direct uit dienst. Dit doet u op de gebruikelijke wijze (met een OLP).  

Als u niets doet, dan ontvangt u een nota. Als u deze 'opgelegde' nota betaalt dan beschouwen wij de loontijdvakken als afgesloten/aangeleverd. Bent u van mening dat de opgelegde nota niet klopt dan kunt u alsnog een OLP insturen. U ontvangt dan een reguliere premienota gebaseerd op uw eigen gegevens. De opgelegde nota wordt dan tegengeboekt.