Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Kwaliteitscontrole

Een goed controle en handhavingsmodel zorgt ervoor dat de rechten van elke werknemer in de bouwnijverheid (en aanverwante sectoren) gewaarborgd zijn en voorkomt hierdoor concurrentievervalsing bij bouwondernemingen. Daarom controleren wij uw opgave loon en premie (OLP). 

Bij de  kwaliteitscontrole worden de afgedragen premies getoetst op juistheid. Zijn de bedragen niet juist dan krijgt u een correctieverzoek.

Hebt u een correctieverzoek ontvangen?
Dan kan het zijn dat de grondslagen (de ingrediënten voor het berekenen van premies) waarmee u de premies hebt berekend ongebruikelijk zijn, d.w.z. ze wijken af van de norm in de cao. Een voorbeeld is het uurloon. Het kan ook zijn dat de grondslagen juist zijn, maar dat de premies onjuist zijn. In de specificatie - een bijlage bij het correctieverzoek - geven wij aan wat volgens ons niet klopt. In eerste instantie wordt gekeken naar de grondslagen. Na controle van de grondslagen controleren wij de premies. Vaak zitten de rekenregels 'verborgen' in uw loon- en salarispakket. Voert u de OLP in met 'OLP-invoeren' op Netwerken, dan kunt u uw premies evt. narekenen met de rekenmodule.

Wat moet u doen als u een correctieverzoek hebt gekregen?
U levert een correctie aan of u vervangt de OLP geheel of gedeeltelijk. Dit leidt automatisch tot een (correctie)premienota.

U corrigeert niet.
U ontvangt dan een premienota, samengesteld en gebaseerd op reële gegevens. Betaalt u de nota, dan beschouwen wij de OLP als 'gecorrigeerd'. Wilt u alsnog corrigeren, dan adviseren wij u de gehele OLP te vervangen.