Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Controle en handhaving

Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers, zoals bpfBOUW, de uitvoering van de pensioenregelingen. Wij regelen de inning en afdracht van de pensioenpremies en premies voor de bedrijfstakeigen regelingen. Daarom controleren wij achteraf elke loonopgave op fouten en onwaarschijnlijkheden.  

Waar wij op controleren

Wij controleren of u

  • voor al uw medewerkers een opgave van loon- en premiegegevens hebt gedaan over het loontijdvak tijdens het dienstverband?
    Lees meer over deze kwantiteitscontrole
  • de juiste grondslagen voor uw werknemers hanteert en of de premies goed zijn berekend.
    Lees meer over de kwaliteitscontrole.
  • de juiste premies afdraagt voor werknemer waar u personeelwijzigingen van doorgeeft. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u een correctieverzoek, om alsnog de juiste premies af te dragen. 

Rente
Stuurt u de loonopgave te laat in en/of betaalt u de premienota te laat? Dan volgt er een rentenota. Lees meer over rente.

 

Werkingssfeeronderzoeken

Wij voeren ook onderzoeken uit waarbij de activiteiten van een onderneming worden vergeleken met activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor de Bouwnijverheid. Het doel is om te kijken of de onderneming al dan niet de juiste cao toepast.