Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Wie gaat uw pensioenaangifte doen?

Bent u werkgever?

Dan ontvangt u van ons binnenkort twee brieven. In de eerste brief vindt u uw gebruikersnaam, daarna ontvangt u separaat een brief met uw wachtwoord. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord moet u, of degene aan wie u uw pensioenaangifte uitbesteedt, inloggen op de Selfservice Werkgevers Portal.  

 

Waarom inloggen?
Om op de nieuwe manier pensioenaangifte te kunnen doen in 2017, moeten wij weten wie u als werkgever machtigt om de pensioenaangifte te doen. Hiervoor moeten er drie rollen ingevuld worden in de portal. Wij noemen dat de drie dienstverlenende rollen. Welke drie rollen dat zijn, vindt u hier.
 

Bent u een administratiekantoor?

Vraag dan aan uw klant - een of meerdere werkgever(s) in de afbouwsector - of deze inlogt op de portal en de juiste persoon en/of instantie machtigt. Wellicht laat hij het inloggen liever aan u over. In dat geval heeft u de inloggegevens nodig die naar hem / haar zijn verstuurd.
 
Wat moet u in de portal doen?
Zodra er ingelogd kan worden met een gebruikersnaam en wachtwoord vragen wij u om uw gegevens (of die van uw klant) te bekijken in de Selfservice Werkgevers Portal. Controleer deze gegevens en vul de drie dienstverlenende rollen in. Geef ook aan wie de pensioenaangiftes verzorgt. Hierdoor weten wij precies wie er gemachtigd is om de pensioenaangifte te doen in 2017