Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

De premiebetaling vanaf 2017

Na acceptatie en verwerking van uw Levering Premie en Gegevens (LPG) is de volgende stap in het proces de premiebetaling. Hieronder leest u meer informatie.
 

1.    Belangrijke rol voor contactpersoon financiële administratie

De contactpersoon voor de premiebetaling is degene die in de Selfservice Werkgevers Portal staat geregistreerd als contactpersoon voor de financiële administratie. Deze persoon ontvangt de factuur en meldingen en informatie over de factuur. Wilt u deze contactpersoon wijzigen? Hier vindt u de handleiding voor het controleren en wijzigen van uw gegevens in de portal.
 
 

2.    Wat is het rekeningnummer?

Voor premiebetalingen over inkomstenperiodes gebruikt u het volgende rekeningnummer: 
NL12ABNA0481700307 t.n.v. Stichting Derdengelden Cordares inz. St. Derdengelden APG inz. Bouw Amsterdam   
 

3.    De premiefactuur en de premiebetaling

De premiefactuur wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons staat geregistreerd bij de financiële administratie in de Selfservice Werkgevers Portal. U betaalt deze premiefactuur via automatische incasso of een overboeking. Lees hier meer over de premiefactuur en de betaling.
 
Let op! Wij adviseren om een centrale mailbox te gebruiken. Zo voorkomt u dat berichten niet aankomen als personeel uw organisatie verlaat.
 

4.    Creditfacturen

Als u een correctielevering doet over een stand van periode X, en het premiebedrag van de nieuwe levering is lager dan de actuele stand van periode X, ontstaat een creditcorrectie. Het bedrag van deze creditcorrectie is het verschil tussen de oude en de nieuwe stand. U bepaalt  zelf hoe u de creditfactuur wilt laten verwerken. Lees hier hoe u zorgt voor een juiste verwerking van de creditfactuur 
 

5.    Online inzicht in uw financiële gegevens via portal

Via de Selfservice Wergevers Portal kunt u uw facturen online raadplegen. U vindt uw facturen onder het tabblad Dossier.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Bekijk onze vraag en antwoordpagina of neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.