Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Bedrijfstakeigen regelingen

Naast de Pensioenregeling voeren wij de volgende Bedrijfstakeigen regelingen uit voor de sector Afbouw.

U vindt de regelingen op http://www.mijnafbouw.nl/Mijn-cao-aanvragen

Extra verlof oudere werknemer
Werknemers die op 31 december 2015 55 jaar of ouder waren en onafgebroken in de sector afbouw werken, hebben recht op extra verlofdagen. De werkgever betaalt de werknemer over deze dagen 90% van het loon door en 100% van de pensioenpremie. Werkgevers kunnen de loonkosten van deze dagen declareren bij het O&O-fonds Afbouw. APG verzorgt de uitvoering van de declaratieregeling. U leest meer over deze regeling in artikel 23 van de cao Afbouw.

Loonkosten bijzonder verlof
Werknemers hebben tijdens bijzonder verlof een aantal dagen recht op 100% doorbetaling van hun loon. Onder bijzonder verlof vallen kortdurend zorgverlof, palliatief verlof (stervensbegeleiding) en rouwverlof. U kunt als werkgever de extra loonkosten declareren bij het O&O-fonds Afbouw. APG verzorgt de uitvoering van de declaratieregeling. U leest meer over deze regeling in artikel 33 van de cao Afbouw.

80/90/100-regelingen
Uw werknemer kan vanaf 55 jaar in aanmerking komen voor één extra verlofdag per week via de 80/90/100-regeling. Deze regeling houdt in dat:

•De werknemer 80% van zijn werkweek werkt;
•De werkgever hem hiervoor 90% van het loon betaalt;
•Er sprake is van 100% pensioenopbouw.
 
 Om als werknemer hiervoor in aanmerking te komen, zal eerst aangetoond moeten worden dat deze 80/90/100-regeling de beste optie is om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Dit moet blijken uit:

•een advies op basis van artikel 62 van de cao Afbouw (Mijn Loopbaan) en/of
•een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) en/of
•een re-integratietraject.
 
Aanvraag
De aanvraag (dus niet de declaratie) om deel te mogen nemen aan de 80/90/100-regeling dient u in bij:
 
O&O-fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
Tel. (070) 336 65 00
 
Declaratie
Wordt de aanvraag toegekend? Dan wordt APG geïnformeerd. U kunt dan een vergoeding aanvragen, achteraf per kwartaal, bij APG. De declaraties moeten zijn ingediend binnen drie maanden na het verstrijken van het kwartaal.
 
Let op!
Maken u en uw werknemer gebruik van de 80/90/100-regeling? Dan kunt u geen gebruik meer maken van de overgangsregeling seniorendagen (extra verlof oudere werknemers) zoals bedoeld in artikel 23 van de cao.

Heeft u vragen over deze bedrijfstakeigen regeling?
Werkgeversdesk:  020 - 583 70 70 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur)
E-mail: werkgevers@bter-afbouw.nl