Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Afbouw Q&A

1. Ziet u bij ons op het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) de aanvangsdatum van het dienstverband op  04-01-2010 staan?
Dit is een  fictieve datum die bij de conversie vanuit PGGM is ontstaan. De oorspronkelijke aanvangsdatum van het dienstverband is bij ons bekend. De fictieve datum heeft verder geen gevolgen voor de pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen.
 
2.  Hoe levert u voor een zieke werknemer aan?
Volgens de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte betaalt een werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren het loon van de werknemer. Het totale loon over deze twee jaren is gemaximeerd op 170%. 
 
Hieronder leest u hoe u deze 170% precies over de twee jaren verdeelt
De werknemer behoudt recht op 85% van het loon en de daarbij behorende vakantietoeslag gedurende het eerste én tweede ziektejaar.
- U vult bij Code verbijzondering inkomstenverhouding de code ZKG in;
- Het uurloon van de zieke werknemer past u niet aan. Naast het uurloon wordt het productloon voor de pensioenproducten ook niet aangepast;
- Het productloon voor de BTER-producten is het daadwerkelijke SV-loon (dus verlaagd).
- De deeltijdfactor blijft ongewijzigd;
- Voor de pensioenproducten moet 85% van de uren worden aangeleverd. Op deze manier wordt ook de premie verlaagd tot 85% (de resterende 15% voor de opbouw wordt premievrij door het Fonds aangevuld);
- BTER-premie is over het tweede ziektejaar niet verschuldigd. Voor het uitsluiten van de producten O&O Afbouw, FYSAFB en COVAFB vult u het formulier ‘melding tweede ziektejaar’ in. 
 
Informatieplicht
Als het tweede ziektejaar is beëindigd, (bijvoorbeeld wegens herstel of overgang naar WIA), is er weer sprake van premieplicht. Dit dient aan u ons door te geven. 
 
3. Hoe levert u voor een BBL leerling aan?
U heeft een werknemer in dienst die een opleiding binnen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. Voor die werknemers registreren wij een afwijkende afspraak over het loon als aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
De voorwaarden voor het registreren van een afwijkende afspraak zijn:
U bent een erkend leerbedrijf en stuurt de arbeidsovereenkomst en beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) met de werknemer naar APG of
U bent een samenwerkingsverband en stuurt die stukken naar APG.
 
Wij ontvangen graag deze stukken. Na ontvangst van deze stukken eggen wij de afwijkende afspraak vast. Een afwijkende afspraak kan voor een jaar vastgelegd worden. Als in het daarop volgende jaar de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet, verwachten wij opnieuw stukken van u waaruit dit blijkt.