Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Uitzendbureau geen lid van ABU of NBBU


U bent geen lid van ABU of NBBU maar:

 • zendt voor 50 procent of minder uit in de bouw & infra?
  Uw uitzendkracht die vakkracht is, bouwt pensioen op bij bpfBOUW:
  - als hij direct voorafgaand aan het uitzendwerk al deelnemer was in het bpfBOUW;
  of
  - nadat hij twaalf maanden als vakkracht in de bouw & infra heeft gewerkt.

  Meld uw vakkrachten die hieraan voldoen aan bij bpfBOUW. 
   
  Een vakkracht is de uitzendkracht die:
  - binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden bouw- en infrawerkzaamheden heeft verricht, als werknemer en/of uitzendkracht, direct voorafgaand aan en/of tijdens de uitzendarbeid in de bouw & infra; 
  of
  - werkzaam is als uitzendkracht in een bouwplaatsfunctie en een opleiding in de bouw & infra volgt, dan wel die opleiding met een diploma of praktijkcertificaat heeft afgerond; 
  of
  - werkzaam is als uitzendkracht in een uta-functie en een diploma heeft behaald voor een bouwtechnische    bol-opleiding op niveau 2 of hoger.

 • U zendt voor meer dan 50 procent uit in de bouw & infra?
  Uw uitzendkrachten bouwen pensioen op bij bpfBOUW. Meld uw uitzendkrachten aan bij bpfBOUW.

Terug naar Uitzendkrachten in de bouw.