Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Uitzendbureau lid van ABU of NBBU


Uw uitzendkracht die vakkracht is, bouwt pensioen op bij bpfBOUW:
- als hij direct voorafgaand aan het uitzendwerk al deelnemer was in het bpfBOUW, of;
- nadat hij twaalf maanden als vakkracht in de bouw & infra heeft gewerkt.

Meld uw vakkrachten die hieraan voldoen aan bij bpfBOUW.

Een vakkracht is de uitzendkracht die:
- binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden bouw- en infrawerkzaamheden heeft verricht, als werknemer en/of uitzendkracht, direct voorafgaand aan en/of tijdens de uitzendarbeid in de bouw & infra;
of
- werkzaam is als uitzendkracht in een bouwplaatsfunctie en een opleiding in de bouw & infra volgt, dan wel die opleiding met een diploma of praktijkcertificaat heeft afgerond; 
of
- werkzaam is als uitzendkracht in een uta-functie en een diploma heeft behaald voor een bouwtechnische    bol-opleiding op niveau 2 of hoger.

Terug naar Uitzendkrachten in de Bouw.