Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Timmerindustrie

Wij voeren de pensioenregeling uit namens bpfBOUW. Klik hier voor de Pensioenregeling van bpfBOUW.

Tevens innen wij namens de cao-partijen bij de Timmerindustrie de premies voor de bedrijfstakeigen regelingen van de CAO Bedrijfstakeigen Regelingen Timmerindustrie.

Bekijk hier de premiepercentages en rekenregels voor de sector Timmerindustrie

Bekijk hier de nieuwe beroepencodes cao Timmerindustrie (gepubliceerd: 19 november 2015)

Bter-premies en pensioenpremies
Over de daadwerkelijk gewerkte uren betaalt u met ingang van 1 januari 2015 de premies voor Middelloonregeling, de Aanvullingsregeling 55-, het Arbeidsongeschiktheidspensioen,
Collectieve Ongevallen Voorziening en het Sociaal en Werkgelegenheidsfonds.
(In het Sociaal en Werkgelegenheidsfonds is opgenomen, doelheffingen voor Scholing & Werkgelegenheid en Opleiding & Ontwikkeling)