Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Natuursteenbedrijf

Naast de Pensioenregeling voeren wij bedrijfstakeigen regelingen uit voor de sector Natuursteen. 

  • Regeling extra verlofdagen oudere werknemers
  • Vierdaagse werkweek 59+
  • Financiering WW-aanvullingen Natuursteen
  • Collectieve Ongevallenregeling

Vierdaagse werkweek 59+
Is uw werknemer 59 jaar of ouder, dan mag hij 4 dagen werken met behoud van loon alsof er 5 dagen gewerkt wordt. De werknemer roostert zijn verlof en ATV-dagen zo optimaal mogelijk in, zodat er zo veel mogelijk werkweken van 4 dagen ontstaan. Per jaar komt de werknemer dan ongeveer 21 dagen tekort. U betaalt over die dagen het loon door. U stuurt het declaratieformulier naar:
APG
T.a.v. BTER/O&O-fonds Afbouw
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam
Of stuur het formulier naar werkgevers@bter-afbouw.nl.