Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Mortel en Morteltransport

Overgang Bpf-Mortel naar bpfBOUW per 1 januari 2013
Bpf-Mortel is een pensioenfonds met een klein aantal deelnemers in vergelijking met andere bedrijfstakpensioenfondsen. Te klein om zelfstandig te blijven. Om de risico’s beter te spreiden is aansluiting bij een groter pensioenfonds noodzakelijk. Van belang is ook dat de administratieve kosten die de uitvoering van de pensioenregeling met zich meebrengt, voor de bedrijfstak Mortel te hoog worden. Alle ontwikkelingen op pensioengebied, maken het noodzakelijk aansluiting te vinden bij een groter pensioenfonds. Vandaar dat Bpf-Mortel per 1 januari 2013 opgaat in het veel grotere bpfBOUW.

Kijk hier voor een overzicht van de wijzigingen die mogelijk invloed hebben op uw administratieve inrichting en software.

Heeft u vragen? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw administratiekantoor of softwareleverancier.  

De premiepercentages en rekenregels
Bekijk hier de premiepercentages en rekenregels van de sector Mortel

Heeft u vragen over de premieafdracht? Neemt u dan contact op met het callcenter voor Mortelondernemingen 020 - 583 42 40. U kunt ons ook via info@administratienet.nl.