Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Bouwnijverheid

Naast de Pensioenregeling voeren wij Bedrijfstakeigen regelingen uit voor de sector Bouw & Infra.

 Ga voor meer informatie naar www.bter-bouw.nl

Duitse Vakantiefondsregeling 

Hebt u personeel gedetacheerd in Duitsland dan draagt u vanaf 1 januari 2009 premies af aan het Duitse Vakantiefonds. U vindt een brochure hierover op de Duitse website soka-bau.de.

Vorstverlet

Het collectieve karakter van de vorstverletregeling is verdwenen. Het risico van onwerkbaar weer ligt bij de onderneming. U kunt dit risico afdekken met een vorstdekkingsproduct ontwikkeld door Werkgeversorganisaties.

 

UTA werknemers voeren de volgende regelingen uit voor uitvoerend, technisch en administratief personeel (UTA). 

bouwnijverheidWij voeren de volgende bedrijftakeigen regelingen uit voor uitvoerend, technisch en administratief personeel (UTA).