Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Extra roostervrije dagen oudere werknemers per 1 januari 2016

Cao-partijen hebben besloten om de extra verlofdagen regeling (EVD) gefaseerd af te bouwen. Deze regeling is in de nieuwe CAO Bouw & Infra vervangen door de extra roostervrije dagen regeling (ERVD).
 
Per 1 januari 2016 betekent dit het volgende:

• Zowel de groep werknemers als het aantal op te bouwen extra roostervrije dagen is ingeperkt.
o Werknemers geboren na 1965 krijgen geen extra roostervrije dagen vanaf hun 57e jaar.
o Werknemers geboren tussen 1961 en 1965 hebben vanaf hun 57e jaar recht op een afnemend aantal extra roostervrije dagen per kalenderjaar.
o Werknemers geboren tussen 1956 en 1961 hebben vanaf hun 55e recht op 10 extra roostervrije dagen per kalenderjaar.
o Werknemers geboren vóór 1956 behouden het recht op 13 extra roostervrije dagen per kalenderjaar.
• Doordat werknemers nu recht hebben op extra roostervrije dagen vanaf hun 57e jaar in plaats van hun 55e zijn er in 2016 en 2017 geen nieuwe toetreders in de regeling.
• Extra roostervrije dagen moeten worden opgenomen in het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Voor extra verlofdagen die in 2015 of eerder zijn opgebouwd, geldt nog wel de termijn van vijf jaar.

 

Meer informatie over declareren ERVD vindt u op www.bter-bouw.nl