Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Collectieve Ongevallenverzekering

Een aantal cao's voorziet in een collectieve ongevallenverzekering. De uitvoering van de regeling vindt plaats bij een verzekeringsmaatschappij of assuradeur.
De premie is onderdeel van de heffing voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O).

  1. CAO Bouw en UTA, via Aon Nederland (www.aon.nl)
  2. CAO Natuursteenbedrijf, via Wuthrich Makelaars in Assurantiën (www.wuthrich.nl)
  3. CAO Timmer, Meeus Midden B.V. (www.meeus.com)

Een ongeval meldt u binnen 3 maanden aan de verzekeraar met een ongevalmeldingsformulier. Ernstige ongevallen meldt u bovendien direct bij de arbeidsinspectie. Een bericht van overlijden meldt u tenminste 48 uur voor begrafenis/crematie bij de verzekeraar.

In de CAO zijn de verzekeringsvoorwaarden en de hoogte van uitkeringen vermeld.