Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Bonusregeling re-integratie zieke werknemers

De CAO voor de Bouwnijverheid voorziet in een ‘bonusregeling’ bij succesvolle re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer in zijn 2e ziektejaar.

Basisvoorwaarden voor de re-integratiebonus

Als een werknemer in zijn 2e ziektejaar re-integreert in zijn oude of een nieuwe functie binnen of buiten het bedrijf of de bedrijfstak, bestaat onder de volgende voorwaarden recht op een bonus voor zowel de werkgever als de werknemer:

  • De werknemer is minimaal twee betalingsperioden van elk vier weken of een maand onafgebroken weer aan het werk. Als de periode van acht weken of twee maanden wordt onderbroken door vakantie, wordt de periode met de duur van die vakantie verlengd.
  • De werknemer verdient per betalingsperiode minimaal 50% van het vast overeengekomen loon of salaris dat hij per betalingsperiode verdiende voordat hij ziek werd.
  • Het 2e ziektejaar van de werknemer is op of na 1 januari 2005 aangevangen.

Re-integratiebonus voor de werknemer
Bij re-integratie bij de eigen werkgever ontvangt de werknemer van zijn werkgever een éénmalige aanvulling tot 100% van het vast overééngekomen loon of salaris, over de periode vanaf de eerste dag van het 2e ziektejaar tot en met de laatste dag van de tweede maand of achtste week van reïntegratie. Bij re-integratie bij een andere werkgever ontvangt de werknemer de éénmalige aanvulling van zijn voormalige werkgever tot en met de laatste dag voor de re-integratie.

Re-integratiebonus voor de werkgever
Als een werkgever aan de werknemer de genoemde éénmalige aanvulling heeft betaald, heeft hij recht op een bonus van € 2500,- vanuit het Aanvullingsfonds. De werkgever levert dan de volgende bewijsstukken aan ons op:

  • De ontvangstbevestiging van de ziekmelding van de werknemer bij UWV.
  • De loonstroken van de laatste betalingsperiode voor de ziekmelding tot het moment van reïntegratie.
  • De loonstroken over de twee maanden of acht weken van re-integratie.
  • Een bewijs van betaling van de éénmalige aanvulling aan de gere-integreerde werknemer.
  • De handtekeningen van de werkgever die de bonus aanvraagt en van de gere-integreerde werknemer.

Aanvraagformulier

U kunt hier het aanvraagformulier Bonusregeling re-integratie zieke werknemers dowloaden.