Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

CAO Baksteenindustrie 2019 (48)

Rekenregels en premiepercentages voor cao Baksteenindustrie
Gepubliceerd op 27 december 2018
CAO-code: 48
 
​Productkeuze Productvariant Rekenregels
​ML BA Middelloon
​BPFBAK ​BA Aanvulling 55min​
BEXC                              BE                                   BeterExcedent

Download alle rekenregels in één PDF