Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

CAO voor de Bitumineuze en Kunststofdakbedekkingsbedrijven 2019 (04)

Rekenregels en Premiepercentages voor de Bitumineuze- en Kunststofdakbedekkingsbedrijven
Gepubliceerd op 27 december 2018
CAO-code: 04
 ​
Productkeuze Productvariant Rekenregels
​ML DD Middelloonregeling niet-UTA personeel
​BPFBBA DD Aanvulling 55min​
​MLBITU DU Middelloonregeling  UTA-personeel
​SFBIT DD SF BIKUDAK
​WGABIT DD WGA-hiaat
​COVBIT DD Collectieve Ongevallenverzekering

BEXC                               BE                                   BeterExcedent

Aanleveren voor UTA-personeel
Voor UTA-personeel levert u alleen de producten Middelloonregeling UTA-personeel en WGA-hiaat aan.

Bijdrage arbeidskosten onderaannemers
Let op: naast bovenstaande producten geldt ook een bijdrage over de arbeidskosten van onderaannemers, met of zonder personeel. U levert deze bijdrage aan via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). De bijdrage bedraagt per 1 april 2018 2,22% oftewel (0,022200) over de gefactureerde arbeidskosten aan onderaannemers. U levert per halfjaar aan. Heeft u geen arbeidskosten voor onderaannemers gemaakt, dan moet u voor die periode wel aangifte doen. U levert dan € 0,00 aan. Deze bijdrage kent géén werknemersdeel.

Download alle rekenregels in één PDF

Terug naar het overzicht​​​​​​