Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

CAO Vrijwillige deelname UTA personeel (80)

Rekenregels en premiepercentages voor vrijwillige deelname UTA Personeel (op basis van 38-urige werkweek)
Gepubliceerd 29 december 2015
CAO-code: 80
 
​Productkeuze Productvariant Rekenregels
​ML BU Middelloonregeling
​BPFBAU BU Aanvulling 55min 
​VUBWU BU Aanvulling 55min UTA-salaris
​AOP BU Arbeidsongeschiktheidspensioen
​OOBWU UB Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra
​SABBU BU Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra

Download alle rekenregels in één PDF