Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

CAO Baksteenindustrie (48)

Rekenregels en premiepercentages voor cao Baksteenindustrie
Gepubliceerd 29 december 2015
CAO-code: 48
 
​Productkeuze Productvariant Rekenregels
​ML BA Middelloon
​BPFBAK BA 55-min aanvullingsregeling