Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

CAO voor de Timmerindustrie 2016 (09)

Rekenregels en premiepercentages  voor de CAO Timmerindustrie
Gepubliceerd 8 januari 2016
CAO-code: 09
 
Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML ​TM Middelloonregeling
BPFTMA ​TM Aanvulling 55min
AOP ​TM Arbeidsongeschiktheidspensioen
​SWTIM ​TM Sociaal en Werkgelegenheidsfonds