Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

 

UTA-personeel Bouw & Infra 2016 (06 en 17)

Rekenregels en premiepercentages voor UTA-personeel Bouw & Infra (06) en de Regeling Pensioen UTA Bouw (17)
Gepubliceerd 29 december 2015
CAO-code: 06 en 17
 
​Productkeuze Productvariant Rekenregels
​ML BU Middelloonregeling
​BPFBAU BU Aanvulling 55min
​VUBWU BU Aanvulling 55min UTA-salaris
​AOP BU Arbeidsongeschiktheidspensioen
​OOBWU UB Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra (deze rekenregels gelden alleen voor CAO 06)
​​SABBU BU Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra (deze rekenregels gelden alleen voor CAO 06)

Download alle rekenregels in één PDF