Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

CAO voor het Natuursteenbedrijf 2016 (03)

Rekenregels en premiepercentages voor de CAO voor het Natuursteenbedrijf
Gepubliceerd 29 december 2015
CAO-code: 03
 
​Productkeuze Productvariant Rekenregels
​ML NT Middelloonregeling
​BPFNTA NT Aanvulling 55min
​AOP NT Arbeidsongeschiktheidspensioen
​SAWNAT NT Stichting Aanvullingsfonds Natuursteenbedrijf (SAN)
​SFNAT NT Sociaal Fonds voor het Natuursteenbedrijf (SFN)

 Download alle rekenregels in één PDF