Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

CAO Bouw & Infra 2016 (01)

 

Rekenregels en premiepercentages voor de CAO voor het Bouw & Infra 
Gepubliceerd 29 december 2015
CAO-code: 01 
  
​Productkeuze Productvariant Rekenregels
​ML BW Middelloonregeling  
​BPFBA BW Aanvulling 55min Bouw
​VPBW BW Aanvulling 55min Bouwloon 
​AOP BW Arbeidsongeschiktheidspensioen
​OOBW BS Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra
​SABW BW Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra

 Download alle rekenregels in één PDF