Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Aanlevermethodes

Verzenden vanuit loonpakket

In uw loon/salarispakket zit een optie 'opgave loon en premie'. In het menu van NETwerken kiest u via de optie 'opgave loon en premie' de menuoptie 'OLP versturen'. Met de knop 'bladeren' selecteert u het juiste bestand voor verzending. De NETwerken-applicatie controleert of de zending voldoet aan de specificaties. 
U krijgt een ontvangstbevestiging op uw e-mailadres. 

U kunt uw loonopgave (OLP) ook via e-mail als bijlage naar bericht@administratienet.nl versturen.

Hebt u geen loonadministratiepakket?

U kunt uw opgave loon en premie invoeren en verzenden via NETwerken. Deze functie biedt u online de mogelijkheid om uw loonopgave op te voeren zonder dat u een loonadministratiepakket hoeft te hebben. Eerder ingevoerde loonopgaves kunnen gewijzigd worden, geraadpleegd en verstuurd. 

Deze manier is bewerkelijk, omdat u ook de - door uzelf - berekende premies aan ons doorgeeft. NETwerken rekent niet. Wij raden u dan ook aan, zeker als u meerdere werknemers in dienst hebt, om een loonadministratiepakket aan te
schaffen of uw loonadministratie uit te besteden.

Wilt u zich aanmelden voor NETwerken?
U krijgt een toegangscode en een wachtwoord om uw loonopgave aan te maken en te verzenden. U kunt zich hier aanmelden.

Hebt u uw administratie uitbesteed?
Dan kan uw administratiekantoor ook een toegangscode en wachtwoord aanvragen? Wij vragen wel een machtiging van u, omdat het administratiekantoor uw vertrouwelijke gegevens kan raadplegen. U krijgt automatisch een machtiging als een administratiekantoor een toegangscode aanvraagt.