Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Disclaimer

Administratienet heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er is echter geen garantie dat de informatie op deze site altijd correct en actueel is. Ook kan het pensioenfonds geen garantie geven dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert. De verstrekte informatie en berekeningen zijn uitsluitend bedoeld ter indicatie en kunnen ook wijzigen. U kunt daaraan geen rechten ontlenen.

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor de informatie op deze website op elk gewenst moment en zonder aankondiging te wijzigen. Dit geldt ook voor de tekst van deze disclaimer.

Copyright
De informatie en het beeldmateriaal op deze site zijn eigendom van Administratienet. De inhoud is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande toestemming van Administratienet is het niet toegestaan om informatie op deze site te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen aan derden.