Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Toeslagpercentages declaratieregelingen 2019 (04-03-2019)

Enkele cao's kennen regelingen voor een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers. Die vergoedingen worden verstrekt nadat de werkgever een declaratie heeft ingezonden. De declaratie wordt vastgesteld op basis van de loongegevens die zijn aanleverd voor de premievaststelling door APG. Naast de vergoeding op basis van uurloon van de betrokken werknemer, wordt daarover per regeling een gemiddelde toeslag betaald. Die toeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de werkgeverslasten in de premies voor de SV-wetten, Zorgverzekeringswet, bpfBOUW en bedrijfstakeigen regelingen.