Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Beëindiging cao-code 99 en verbijzondering VKW per 1 januari 2019 (15-01-2019)

Vanaf 1 januari 2019 beëindigen wij voor alle cao’s onder Bouw & Infra en Afbouw het gebruik van de verbijzondering vakantiewerker (VKW). Hierdoor wordt het gebruik van de cao-code 99 overbodig. Wat betekent dit voor u?
 
Geen aanleveringen meer voor vakantiewerkers 
Vanaf 1 januari 2019 beëindigen wij de verbijzondering vakantiewerker (VKW) voor alle cao’s onder Bouw en Afbouw. Dit betekent dat u voor loontijdvakken vanaf 1 januari 2019 niet langer deze verbijzondering kunt aanleveren. Levert u na 1 januari 2019 gegevens aan voor loontijdvakken na 1 januari 2019 met de verbijzondering VKW? Dan keuren wij uw levering  af. 
 
Geen aanleveringen meer met cao-code 99
Vanaf 1 januari beëindigen wij ook het gebruik van cao-code 99. Deze wordt alleen gebruikt voor leveringen met de verbijzondering VKW en is daarom voor loontijdvakken vanaf 1 januari 2019 niet langer nodig.

Waarom doen wij dit?
In de verplichtstellingsbeschikking van bpfBOUW worden vakantiewerkers in alle cao’s uitgesloten van verplichte deelname. De vakantiewerker is op grond van de cao’s namelijk geen ‘werknemer’ en bouwt daarom geen pensioen op. Ook valt de vakantiewerker onder geen enkele BTER-regeling.

Heeft u vragen? 
Neem contact op met onze helpdesk. We zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur: 
Mail naar info@administratienet.nl
Of bel naar 020 583 42 00