Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

 Beleid voor mutaties met terugwerkende kracht (29-11-2017)

Wilt u in 2019 mutaties voor loonperiodes over 2016 en 2017 aanleveren? Wij verwerken mutaties met terugwerkende kracht (TWK-mutaties) alleen als u vooraf een controleverklaring met een goedkeurend oordeel van de accountant heeft opgestuurd. Dit gaat om gegevens of correcties die betrekking hebben op loonperiodes van eerder dan één jaar vóór het lopende kalenderjaar.
 

Hoe levert u TWK-mutaties aan?

De manier waarop u de TWK-mutaties aanlevert is afhankelijk van het jaar waarin de loonperiodes vallen. Wilt u mutaties aanleveren die betrekking hebben op:
 
1. loonperiodes vanaf 2016 én die onder het TWK-beleid vallen?
 Deze TWK-mutaties stuurt u in via pensioenaangifte.apg.nl of via uw loonpakket. U levert de volgende gegevens aan:
- Aansluitnummer(s) werkgever;
- NAW-gegevens en BSN van de werknemer(s);
- Datum in dienst en/of datum uit dienst;
- Loontijdvak(ken) met de juiste loon- en premiegegevens;
- Controleverklaring met bedrijfsstempel en ondertekening van accountant.
 
Opsturen controleverklaring
De controleverklaring met goedkeurend oordeel van de accountant stuurt u naar info@administratienet.nl. Zet in de onderwerp-regel ‘Controleverklaring’, gevolgd door uw aansluitingsnummer.

Voorheen diende u de controleverklaring binnen vijf werkdagen na verzenddatum van het bestand naar ons te sturen. Deze termijn is geschrapt. Mail eerst de controleverklaring. Vervolgens levert u de TWK-mutaties aan via uw loonpakket. U kunt ze ook uploaden via www.pensioenaangifte.apg.nl.

Levert u uw TWK-mutaties eerder aan dan de controleverklaring?
Zonder een controleverklaring met een goedkeurend oordeel van de accountant mogen wij uw gegevens niet verwerken. Het bestand wordt dan afgekeurd. Stuur daarom eerst de controleverklaring met goedkeurend oordeel van de accountant naar info@administratienet.nl. Lever vervolgens de TWK-mutaties aan via uw loonpakket of upload deze via www.pensioenaangifte.apg.nl.
 
2. loonperiodes vanaf 2006 tot en met 2015
Lees meer over het aanleveren van deze TWK mutaties over de betreffende loonperiodes.
 

Afbouw

Wilt u TWK-mutaties aanleveren voor Afbouw (cao-code 2)? Lees dan  meer over het TWK-beleid voor de afbouwsector.
 

Wat betekent dit voor u in de komende jaren?

In onderstaande ziet u per kalenderjaar op welke loonperiodes het TWK-beleid van toepassing is. 
In het jaar​ Is het TWK-beleid van toepassing op loonperiodes van:​
2018 ​2016 en eerder
​2019 ​2017 en eerder
​2020 ​2018 en eerder
Etc. ​Etc.